Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học

Ngày 05 - 06 tháng 12 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học  
[ 14-12-2012-Phòng Giáo dục Tiểu học ]  

            Ngày 05 - 06 tháng 12 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên chủ trì hội nghị; trong hội thảo có tham gia của ông Lê Ngọc Chi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh; ông Trịnh Văn Nam, Phó trưởng phòng GDĐT TP Tuy Hòa; ông Trần Văn Thành, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Tây Hòa; ông Đinh Công Thạch, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Phú Hòa; bà Huỳnh Thị Minh Hạnh, Phó trưởng phòng GDĐT huyện Đồng Xuân; các chuyên viên phụ trách tiểu học, các hiệu trưởng, giáo viên của các trường đang thí điểm đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học và 05 giáo viên dạy giỏi Quốc gia năm học 2012-2013. Các đại biểu được tham quan 4 điểm trường: Buôn Diêm , Buôn Bách đây là 2 buôn hoàn toàn là học sinh dân tộc; Khóm sáu và điểm chính trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng. Sau đó, các đại biểu dự giờ tiết Tiếng Việt và  tiết Toán  của giáo viên trường tiểu học Thị Trấn Hai Riêng 1 dạy theo phương pháp và hình thức tổ chức dạy học mới chú trọng vào việc tự học của học sinh. Sau đó, hội nghị được nghe các báo cáo của các tư vấn nghiệp vụ tỉnh về mô hình dạy học mới này. Tất cả các đại biểu tham dự hội nghị đều phát biểu ý kiến thỏa mãn với cách làm đổi mới này của Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                      Tin và ảnh Nguyễn Trọng Thiện