16/01/13  Tin ngành GD  121
7giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2013, lễ khai mạc “Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh” được tổ chức tại hội trường phòng GDĐT Thành phố Tuy Hò
 15/12/12  Tin ngành GD  123
Ngày 05 - 06 tháng 12 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học tiểu học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
 15/12/12  Tin ngành GD  186
Cái tên có lạ không: “Thư viện xanh”! Tôi rất mừng khi lần này được lên thăm trường lại được ngồi dưới các tán cây trong khuôn viên thư viện, đọc sách và ngắm lại “Thư viện xanh”.