HƯỞNG ỨNG GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG ( GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ IV NĂM 2019

Thực hiện theo công văn số 238/GDĐT, ngày 22/4/2019 V/v hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Hòa. Nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nghiêm túc viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng.