HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Nâng cao chất lượng chuyên môn là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành Giáo dục cũng như của mỗi nhà trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, vào ngày 15/12/2018 Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 2019. Hội thi lần này đã có 5 thầy cô giáo tiêu biểu được tuyển chọn từ các Tổ Chuyên môn tham gia. Kết quả gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 3 giải Ba. Qua Hội thi nhằm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng cũng như công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ của nhà trường được tiến hành thường xuyên trong mỗi năm học.