25/08/21  Tin tức - Sự kiện  561
Tài liệu học tập trực tuyến
 25/08/21  Tin tức - Sự kiện  326
Thông tin tuyển sinh lớp 1 trường TH Đỗ Như Dạy NH: 2021-2022
 22/04/19  Tin của trường  801
Thực hiện theo công văn số 238/GDĐT, ngày 22/4/2019 V/v hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Hòa. Nhà trường đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia nghiêm túc viết tin, bài về công tác xây ...