Thông tin tuyển sinh lớp 1 trường TH Đỗ Như Dạy NH: 2021-2022

Thông tin tuyển sinh lớp 1 trường TH Đỗ Như Dạy NH: 2021-2022

Nhằm taoh điều kiện thuận lợi cho phụ huynh có nhu cầu cho con học lớp 1 tại trường TH Đỗ Như Dạy trong NH: 2021- 2021 trong điều kiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19. Phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến thông qua đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtKp8o54QJK53wwD1_rZmCzfOfUDyKq7dfcI_wIIOksdcag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Xin chân thành cảm ơn!